0 0 0 0 0 0
 
 

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie „Wspólne dobro Gądków Wielki” jako organizacja posiadająca osobowość prawną działa od 03 czerwca 2011 roku. W jej skład obecnie wchodzi 20 członków. W stowarzyszeniu wyodrębnione są dwa rodzaje władz: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

Krystyna Trzmiel        – prezes
Renata Bąk                 – wiceprezes
Barbara Kluczyk        – skarbnik
Dorota Czaplińska      – członek zarządu
Jerzy Cierech              – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Joanna Wolak
Adam Bąk
Aneta Siewierska

Głównymi  celami Stowarzyszenia są:

- reprezentacja mieszkańców Gądkowa Wielkiego przed organami administracji publicznej,
   władzami samorządowymi, a także innymi instytucjami,
-  współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i samorządami
   terytorialnymi pracującymi na rzecz rozwoju regionu,

- promowanie regionu, lokalnych tradycji i atrakcji,
- wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
- promocja zdrowia, w tym propagowanie zdrowego stylu życia,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- polepszenie warunków życiowych mieszkańców wsi,
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku Gądkowa Wielkiego oraz Gminy Torzym jako
   regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,

- blokowanie inwestycji mogących zagrozić atrakcyjności regionu,
- poprawa infrastruktury.

Stowarzyszenie utrzymuje się głównie ze składek członkowskich, darowizn
i ofiarności publicznej. Wszystkich chętnych do wspomożenia naszego stowarzyszenia zapraszamy do wpłaty nawet najmniejszej kwoty na nasze konto Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział w Torzymiu nr 81 9656 0008 2061 0056 2000 0001 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.

Za wszelką ofiarność dziękujemy.

Stowarzyszenie ma na swoim koncie współorganizację wielu festynów w Gądkowie Wielkim oraz innych imprez, m.in. Dnia Seniora czy Dnia Babci i Dziadka. Jednakże największym osiągnięciem jest napisanie projektu pn. „KRAINA GĄDKOWSKICH JEZIOR” oraz podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze umowy na jego realizację.

Wszystkich chcących zasilić nasze szeregi zapraszamy do wpisania się do stowarzyszenia.

RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ

Statut stowarzyszenia WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

 

Miejsce Na ReklamęMiejsce Na Reklamę

zdjęcieWodny ŚwiatKraina Szlaków TurystycznychPTTK